izolskadrustva

Just another WordPress.com site

COMUNITA DEGLI ITALIANI DANTE ALIGHIERI

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” esegue le proprie attività ogni giorno nel Palazzo Manzioli (un ufficio e una sala) e nell’ex scuola italiana (un’aula). La comunità ha almeno un centinaio di membri. Nell’ambito della comunità lavorano nel campo dell’arte, della cultura, dello sport e della ricreazione – aggregazione. La comunità è finanziata dal Ministero sloveno per la cultura, dal Comune di Isola e dall’Unione Italiana.

Nel 2011 hanno eseguito diverse attività nell’ambito del loro programma: spettacoli, tornei, conferenze, serate letterarie, pubblicazioni, serate conviviali, mostre, feste tradizionali per i giovani, concerti, concorsi, ricerche storiche, fotografia, lavori manuali, canto, recitazione, etnografia, folclore, corsi di dizione, corsi di dialetto veneto isolano, calcetto, tennis tavolo, tennis, scacchi, giochi societari.

Nel 2012 continueranno con le loro attività, organizzando circa 8-12 eventi al mese.

Advertisements
Komentiraj »

ZDRUŽENJE BORCEV NOB IZOLA

Združenje deluje v prostorih na Plenčičevi ulici 3. Uradne ure imajo 2 × tedensko, ostale dejavnosti izvajajo po potrebi. Poleg izvršnega odbora, ki šteje 11 članov, imajo še 100 občasno aktivnih članov. Financirajo se iz članarin, občinske dotacije in dotacije ZZB NOB Slovenije. Njihova glavna dejavnost je ohranjanje zgodovinskega izročila in vrednot NOB ter skrb za grobišča padlih v NOB.

V letu 2011 so izvedli komemoracijsko srečanje pred spomenikom padlih v Morovi ulici v sodelovanju s tovariši ANPI iz Trsta, srečanje s kulturnim programom ob občinskem prazniku, komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve pri vseh spominskih obeležjih padlih v NOB, redno so obiskovali bolne in onemogle člane, ob smrti članov in članic – borcev NOB so organizirali pogrebne slovesnosti, po koledarju spominskih prireditev za tekoče leto so se udeležili vseh zastavljenih prireditev.

V letu 2012 bodo izvajali programe po programski shemi, ki jo bodo sprejeli v začetku leta.

Komentiraj »

DRUŠTVO HISTRION

Društvo za svoje delovanje ne potrebuje prostorov, v njem deluje pet aktivnih članov. Glavna dejavnost, s katero se ukvarjajo, je raziskovanje kulturne dediščine. Financirajo se iz lastnih sredstev.

V letu 2011 so izvedli program Dediščina antičnega Rima v bližnji okolici Izole.

V letu 2012 nameravajo izvesti deset prireditev (predavanj in predstavitev) v poletnih mesecih, s katerimi bi se tudi želeli vključiti v turistično ponudbo Občine Izola.

Kontaktirate jih lahko na e-mail: srecko.gombac@gmail.com .

Komentiraj »

KULTURNO DRUŠTVO SVILENA POT

Društvo za svoje delovanje uporablja prostore Društva prijateljev mladine. Dejavnosti izvajajo po potrebi, v okviru društva pa deluje 30 aktivnih članov. Glavna dejavnost, s katero se ukvarjajo, je povezovanje različnih narodov, narodnosti in kultur, ki sobivajo v Izoli. Društvo se financira iz lastnih sredstev ter preko razpisov.

V letu 2011 so organizirali Interizolo – mednarodni večer, na katerem se predstavijo različni narodi s svojo kulturo, običaji ter kulinariko. V letu 2011 je sodelovalo 16 predstavnikov različnih narodov. Poleg tega so organizirali indijski, tajski ter indonezijski filmski večer, sodelovali na prireditvah Vsake šćiat, Izolskem čudeuž, Srečanju ulic starega mesta ter Decembrski zmrzali, ter pričeli z dejavnostjo organiziranja žensk v nekakšno obliko ženske zadruge.

V letu 2012 nameravajo ta program še nadgraditi.

Kontaktirate jih lahko na e-mail silkroad.puhek@gmail.com .

Komentiraj »

MLADINSKI SVET IZOLA

Za svoje delovanje MSI uporablja najete prostore Občine Izola – KT1. Dejavnosti izvajajo vsakodnevno. Ukvarjajo se pretežno z gostinstvom in raznolikimi aktivnosti za mlade. Organizacija se financira izključno iz svojih virov.

V letu 2011 so v okviru svojega delovanja priredili 6 razstav mladih umetnikov, organizirali preko 20 koncertov in nastopov raznih glasbenih izvajalcev, tedensko vodli različna tekmovanja v družabnih igrah, ter pripravili različna potopisna predavanja.

V letu 2012 si želijo program še popestriti z še več dogodki v še bolj kakovostni obliki, predvsem pa si želijo več strpnosti bližnje okolice do njihovega delovanja.

Kontaktirate jih lahko na e-mail: bojan.dobnik@gmail.com .

Komentiraj »

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE IZOLA

Društvo deluje v prostorih na Gregorčičevi 21. Dejavnosti izvajajo vsaj 5× tedensko. Pod člane štejemo edino odrasle, torej člane odborov ter prostovoljce, torej 15 članov, otrokom pa se ni potrebno uradno včlanjevati v društvo. Glavna dejavnost društva je izvajanje dejavnosti za otroke in mladino. Financirajo se 70% iz občinskega proračuna, 30% pa preko razpisov, donacij, dobrodelnih akcij (dobrodelna dražba izolskih umetnikov za otroke).

V letu 2011 so izvajali naslednje programe: socialno-pedagoška pomoč, kreativno preživljanje prostega časa, igralnica za malčke, zabava na ulici, šola na počitnicah – počitniško varstvo, zvezdice, programi ZPMS (Zeleni nahrbtnik, Otroški parlament, Bralna značka, teden otroka), mladinski klub Zvezde, poleg tega pa so izvedli še pustovanje za otroke, Družinske igre, bolšje sejme otroške opreme, oblačil in igrač, sodelovali pa so na velikonočnem sejmu Vsake Ščiat, Srečanju ulic starega mesta, na prireditvi Izolski čudež ter Decembrski zmrzali.

V letu 2012 bo program zelo podoben, saj je vezan na šolsko leto. Dopolnili ga bodo z nekaterimi novimi programi, med drugim Sto ljudi, sto čudi, ki je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 50 hrvaških  slovenskih Društev prijateljev mladine, in je financiran s strani EU.

Kontaktirate jih lahko na dpm.zvezdice@gmail.com , več informacij pa lahko poiščete na spletni strani www.dpm-zvezdice.org .

Komentiraj »

KLUB IZOLSKIH ŠTUDENTOV IN DIJAKOV – KIŠD

Klub deluje v lastnih prostorih pod izolskim stadionom. Dejavnosti izvajajo večkrat tedensko. V okviru kluba deluje 10 aktivnih članov. Njihova glavna dejavnost je izvajanje dejavnosti za študente občine Izola. Financirajo se preko Študentske organizacije Slovenije ter razpisov.

V letu 2011 so izvedli kulturne večere v parku Pietro Coppo, Ribiški praznik mladih, fotografske delavnice, Fešto bobičev, krvodajalsko akcijo za študente.

V letu 2012 je plan dela podoben, s poudarkom na boljši razporeditvi prireditev, predavanj in dejavnosti.

Kontaktirate jih lahko na e-mail: blazbozic89@gmail.com .

Komentiraj »

ŠPORTNA ZVEZA IZOLA

Športna zveza za svoje delovanje uporablja pisarno na Kraški 1 ali sejno sobo RD Izola. Sestajajo se po potrebi, prostor delijo s Smučarskim klubom Izola. V okviru Zveze deluje 19 športnih društev. Njihova glavna dejavnost je šport. Financirajo se iz članarin.

V letu 2011 so izvedli prireditev Športajte z nami – dnevi odprtih vrat izolskega športa, v mesecu novembru so organizirali posvet za društva, izšel je njihov prvi informator, društva pa so preko celega leta med seboj povezovali in jim svetovali.

V letu 2012 nameravajo ta program še nadgraditi, in sicer z izdelavo koledarja športnih prireditev, vzpostavitvijo info točke za športna društva, kjer bodo lahko dobili informacije, potrebne za svoje delovanje, kar ima za cilj razbremenitev društev iskanja raznih informacij, predvsem aktualnih razpisov in zakonskih sprememb z njihovega področja.

Želeli bi delovanje zveze vključiti v sistem financiranja športa, da bi si lahko iz tega vira pokrili vsaj materialne stroške delovanja.

Kontaktirate jih lahko na e-mail sport.izola@gmail.com .

Komentiraj »

DRUŠTVO UPOKOJENCEV IZOLA

Društvo deluje v prostorih na Plenčičevi 3. Nekatere dejavnosti izvajajo vsakodnevno, druge  3-4 dni v tednu. Imajo 200 aktivnih članov. Prednostne naloge društva so skrb za starejše, razne športne aktivnosti, kulturne dejavnosti, samopomoč, prireditve. Financirajo se iz članarine, lastnih sredstev ter dotacije iz občinskega proračuna.

V letu 2011 so se udeleževali raznih srečanj, športnih aktivnosti, regijskih tekmovanj DU. Pevski zbor se je udeležil prireditev Primorska poje, Stična 2011, Tedna starejših občanov ter raznih drugih prireditev.

Za leto 2012 bo plan dela podoben, v tem letu pa tudi praznujejo 40 – letnico obstoja, ki jo bodo proslavili na Tednu starejših občanov.

Kontaktirate jih lahko na e-mail alojz.pecan@gmail.com .

Komentiraj »

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA IZOLA

OZRK uporablja za svoje delovanje prostore, ki so v njihovi lasti, in sicer Ob starem zidovju 15. Dejavnosti izvajajo najmanj 5×tedensko. Aktivnih članov, ki pa so oproščeni plačevanja članarine, imajo preko 1000. Glavne dejavnosti, s katerimi se organizacija ukvarja, so krvodajalstvo, tečaji prve pomoči, zaščita in reševanje, poizvedovalna služba, socialna dejavnost, zdravstvena dejavnost. Financirajo se iz občinskega proračuna, iz naslova RKS Ljubljana, ter iz pristojnega ministrstva.

V letu 2011 so izvajali vse zgoraj naštete dejavnosti, isto bo tudi v letu 2012

Želijo si predvsem ureditev financiranja.

Kontaktirate jih lahko na naslovu izola.ozrk@ozrk.si.

Komentiraj »